زبان و ادبیات عربی - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان و ادبیات عربی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۳۸۳-۲۶۸۱
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکترسید حسین سیدی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۰۰۸-۷۲۱۷
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکترسید حسین سیدی
مدیر داخلی: دکتر بهار صدیقی
هیئت تحریریه: دکترعباس اقبالی، دکترابوالحسن امین مقدسی، دکتراحمدرضا حیدریان شهری، دکتر محمد خاقانی اصفهانی، دکترحسن دادخواه تهرانی، دکتر حجت رسولی، دکتر عباس طالب زاده شوشتری، دکتر عباس عرب، دکتر حسین ناظری*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر اسعد خلف العوادی، دکتر علی کاطع خلف البصری، دکتر عنایة عثمان
آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریه زبان و ادبیات عربی
تلفن: ۰۹۰۳۳۶۲۹۵۳۳
وب سایت: https://jall.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: jal@ferdowsi.um.ac.ir
فکس: ۰۵۱۳۸۷۹۴۱۴۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱