پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۲۵۱-۶۸۹۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر هادی غفاری
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۲۲۸-۵۹۵۴
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد رضا لطفعلی پور
مدیر داخلی: کارشناس نشریه:: خانم آقایی
مدیر اجرایی: دکتر علی یونسی
هیئت تحریریه: دکتر فرهاد خداداد کاشی، دکتر سید محمد رضا سید نورانی، دکتر محمد حسن فطرس، دکتر یگانه موسوی جهرمی، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر محمد علی مولایی، دکتر ابوالقاسم اثنی عشری، دکتر هادی غفاری*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر s.p. singh، دکتر محمدرضا فرزانگان، دکتر اسفندیار معصومی
آدرس: استان مرکزی- اراک- کمربندی شمالی- دانشگاه پیام نور استان مرکزی.
تلفن: ۰۸۶۳۴۰۶۲۶۰۰
وب سایت: https://egdr.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: egdr@pnu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱