پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور اراک - استان مرکزی

مدیر مسئول: دکتر هادی غفاری

سردبیر: دکتر محمد رضا لطفعلی پور

مدیر داخلی: علی یونسی

هیات تحریریه: دکتر فرهاد خداداد کاشی، دکتر سید محمد رضا سید نورانی، دکتر محمد حسن فطرس، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر مهدی صادقی شاهدانی، دکتر محمدعلی مولایی، دکتر هادی غفاری، دکتر ابوالقاسم اثنی عشری، دکتر اس پی سینگ

کارشناس نشریه: مهدیه آقایی

نشانی: اراک، خیابان شهید شیرودی، کوچه امانی راد، دانشگاه پیام نور استان مرکزی، دپارتمان فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی .صندوق پستی: اراک، 1136-38135 

تلفن: 32247853(086)   فکس: 34021151(086) 

وب سایت:   http://egdr.journals.pnu.ac.ir/

پست الکترونیک:   egdr@pnu.ac.ir 


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷