تاریخ (دانشگاه آزاد محلات) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

تاریخ (دانشگاه آزاد محلات)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه ازاد اسلامی واحد محلات

مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی

سردبیر: دکترامیر تیمور رفیعی

مدیر داخلی: کیوان لؤلوئی

هیئت تحریریه: دکتر علاء الدین آذری، دکتر فریدون اللهیاری، دکتر اسماعیل حسن زاده، دکتر امیر تیمور رفیعی، دکتر حسین زمانی، دکتر سید اصغر محمود آبادی، دکتر حسین مفتخری

نشانی: محلات، بلوار آیت الله خامنه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

تلفن: 4-3231020(0866) داخلی 206    فکس: 3226542(0866)

وب سایت:  http://www.iaumahallat.ac.ir

پست الکترونیک: faslnameh.tarikh@gmail.com


آرشیو نشریه: