تاریخ (دانشگاه آزاد محلات)

تاریخ (دانشگاه آزاد محلات)

تاریخ دانشگاه آزاد محلات تابستان 1385 شماره 1

مقالات

۱.

جامعه شناسی تاریخی (بررسی روش علمی در شناخت جامعه شناسی تاریخی با تکیه بر قلمرو موضوعی و مفهومی آن در مقایسه با رشته های علوم اجتماعی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۶۴۳
۸.

نقد و بررسی سفرنامه های سفرای ونیزیان در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۳۲
سفرنامه های ونیزیان در ایران شامل شش سفرنامه است که پنج بخش آن توسط سفرای ونیزی نوشته شده است. این سفرنامه ها از نظر تاریخی سیاسی جغرافیایی برای ایران عهد آق قیونلو و صفوی از اهمیت شایانی برخوردار است. در مقاله حاضر پنج سفرنامه سفرای دولت ونیز به ایران مورد بررسی قرار گرفته است