مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی

مدیر مسئول: دکتر سید احمد زرهانی

سردبیر: دکتر حامد صدقی

مدیر اجرایی: مرتضی قاسمی حامد

هیئت تحریریه: دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دکتر مهدی رهبر ، دکتر عاطفه زرسازان ، دکتر محمد سپهری ، دکتر حامد صدقی ، دکتر محمد عادل ضیائی ، دکتر مجید قربانعلی دولابی ، دکتر محمود کریمی ، دکتر رضا محمدزاده ، دکتر عباس مصلایی پور یزدی ، دکتر عابدین مومنی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید روانمهر،  پلاک 3، دانشگاه مذاهب اسلامی

تلفن:66407712، 66419409(021)      فکس: 66461838(021)

وب سایت: http://mazaheb.ac.ir

پست الکترونیک: f_vahdat@mazaheb.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ دی ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه مذاهب اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴