فقه و مبانی حقوق اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

فقه و مبانی حقوق اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۲۲۸-۷۶۱۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۱ مرداد ۱۳۷۴
مدیر مسئول: احمد باقری
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۸۷۴۴
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدرضا رضوان طلب
هیئت تحریریه: سید مصطفی محقق داماد، عبدالعلی توجهی، احمد باقری، محمدتقی فخلعی، غفور خوئینی، ابوالقاسم نقیبی، جلیل امیدی، علیرضا هدایی، محمدرضا رضوان طلب، حمید مسجد سرایی، سعید نظری توکلی، سید محمد حسینی، حسین صابری، حسین ناصری مقدم، محمد روشن
آدرس: تهران، خیابان شهید مفتّح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیّات و معارف اسلامی
تلفن: ۰۲۱۴۲۷۶۲۱۵۲
وب سایت: https://jjfil.ut.ac.ir/
فکس: ۰۲۱۴۲۷۶۲۹۹۹
کد پستی: ۱۵۷۶۶۱۳۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵