فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - علمی-ترویجی

فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۵۳۸-۵۲۸۳
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ مهر ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۵۳۸-۵۲۹۱
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر عباس کریمی
مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری
هیئت تحریریه: محمدعلی اردبیلی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر عباس کریمی، دکتر سید مصطفی محقق احمد آبادی، دکتر حسین میرمحمد صادقی، حسین مهرپور محمدآبادی، دکتر فریبا حاجی علی، دکتر سید محمد حسینی، دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، احمدعلی قانع
آدرس: تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۶۶
وب سایت: https://flj.journals.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: flj@isuw.ac.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۰۶۵۴۳۷

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵