فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۵۳۸-۵۲۸۳
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ مهر ۱۳۸۹
مدیر مسئول: صدیقه مهدوی کنی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۵۳۸-۵۲۹۱
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: عباس کریمی
مدیر داخلی: مریم السادات محقق داماد
مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری
هیئت تحریریه: محمدعلی اردبیلی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر عباس کریمی، دکتر سید مصطفی محقق احمد آبادی، دکتر حسین میرمحمد صادقی، حسین مهرپور محمدآبادی، دکتر فریبا حاجی علی، دکتر سید محمد حسینی، دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، احمدعلی قانع
آدرس: تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۶۶
وب سایت: https://flj.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: flj@isu.ac.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۰۶۵۴۳۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱