فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - علمی-ترویجی

فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۵۳۸-۵۲۸۳
دوره انتشار: سالنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ مهر ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۵۳۸-۵۲۹۱
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر محمد علی اردبیلی
مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری
هیئت تحریریه: دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر سید محمد حسینی، دکتر فریبا حاجی علی، دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، حسین مهرپور محمدآبادی، دکتر علیرضا فیض، دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر سید مصطفی محقق احمد آبادی
آدرس: تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی دانشگاه امام صادق (ع)پردیس خواهران
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۶۶
وب سایت: http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir
پست الکترونیکی: nashriat@isuw.ac.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۰۶۵۴۳۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴