اثر - نشریه علمی (وزارت علوم)

اثر (نشریه علمی وزارت علوم)


نخستین مجله سازمان ملی حفاظت آثار باستانی کشور بعد از انقلاب اسلامی در سال­های 1357 الی 1359 به مجله­ ی با عنوان آگاهی نامه در سه شماره متوالی منتشر گردید؛ پس از آن مجله ا­ی با عنوان اثر به مدیر مسئولی دکتر آیت الله زاده شیرازی و اعضا هئیت تحریریه­ آقایان شیرازی، علیرضا مهینی، مهندس مهریار، مصطفی روبوبی و دکتر میرفتاح و دکتر کیانی در سال 1359 چاپ گردید.
در سال 1361 با رفتن آقای ربوبی به خارج از کشور محمد علی مخلصی به جای ایشان عضو هئیت تحریریه و سردبیر مجله اثر شد. تا سال 1385 این مجله تحت حمایت مالی معاونت معرفی آموزش منتشر می­گردید. پس از سال 1385 زیر نظر پژوهشگاه به سردبیری دکتر جواد نیستانی و مدیر مسئولی دکتر موسوی کوهپر به کار خود ادامه داد و در سال 1389 آقای دکتر خوشنویس سردبیر مجله اثر گردید. با انتقال پژوهشگاه به شیراز مجله اثر کماکان به مدیریت اجرایی جناب آقای مخلصی و همکاری سرکار خانم ناظریان منتشر شد. در سال 1393 خانم دکتر اشرفی به سردبیری مجله و آقای گلشن مدیر مسئول مجله منصوب گردیدند.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۲
جانشین سردبیر/قائم مقام: ذات الله نیک زاد
مدیر مسئول: جلیل گلشن
ناشر: سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: مهناز اشرفی
مدیر داخلی: ذات الله نیک زاد
مدیر اجرایی: محمدعلی مخلصی
هیئت تحریریه: سید محسن حبیبی، سید حسین بحرینی، فرهاد فخار تهرانی، محمد رحیم صراف، مهرداد قیومی بیدهندی، حمیده چوبک، علی زمانی فرد، مهناز اشرفی.
آدرس: تهران، تقاطع خیابان امام خمینی و سی تیر، روبه روی موزه ایران باستان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پلاک 2، پژوهشکده ابنیه و بافتهای تاریخی فرهنگی. تلفن: 1-66758760(داخلی 344 : سرکار خانم ناظریان)
وب سایت: http://journal.richt.ir/athar/
پست الکترونیکی: atharmiras@gmail.com
کد پستی: ۱۱۳۶۹۱۳۴۳۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳