تازه های جهان بیمه -

تازه های جهان بیمه

 

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

مدیر مسئول: دکتر نادر مظلومی 

سردبیر: دکتر علیرضا دقیقی اصلی 

مدیر داخلی: ناهید دوستی 

نشانی: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، شماره 43، کدپستی 1998758513 

تلفن:22066063و22084084(021)     فکس: 22066065(021)

وب سایت: http://www.irc.ac.ir

پست الکترونیک: tazeha@irc.ac.ir 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۳