تاریخ اسلام در آیینه پژوهش - علمی-پژوهشی (حوزوی)

تاریخ اسلام در آیینه پژوهش


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: محمدرضا جباری
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: مهدی پیشوایی
مدیر اجرایی: روح الله فریس آبادی
هیئت تحریریه: محسن الویری، یعقوب جعفری‌نیا، محسن رنجبر، جواد سلیمانی امیری، حسین عبدالمحمدی، اصغر منتظرالقائم، حامد منتظری‌مقدم، محمدرضا هدایت‌پناه، محمدهادی یوسفی‏غروی
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۳۴۴۸۳
وب سایت: http://tarikh.nashriyat.ir/
پست الکترونیکی: tarikh@qabas.net

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶