پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۶۷۶-۶۸۹۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: محسن خوش فر
مدیر مسئول: محمد حسین بهرامی
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
p-issn: ۲۶۷۶-۵۲۹۲
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: مهدی رستم نژاد
مدیر داخلی: یدالله رضا نژاد
هیئت تحریریه: محمد فاکر میبدی، علی نصیری، مهدی رستم نژاد، محمد رضا ستوده‌نیا، احمد عابدی، حسین علوی مهر، محمدحسین بهرامی، محمدکاظم رحمان ستایش
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۱۰۶۱۹
وب سایت: http://pht.journals.miu.ac.ir/
پست الکترونیکی: pht.journals@miu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹