گردشگری و توسعه - علمی-پژوهشی

گردشگری و توسعه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۵۰۷۵-۲۴۲۳
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۵
مدیر مسئول: محمدحسین ایمانی خوشخو
صاحب امتیاز: انجمن علمی گردشگری ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدرضا رضوانی
هیئت تحریریه: عبدالرضا رکن الدین افتخاری، سیدسعید هاشمی، منوچهر جهانیان، مهدی کروبی، حمید ضرغام بروجنی، محمود ضیایی، محمدهادی همایون، مژگان عظیمی هاشمی، سیدعلی بدری، علی زنگی آبادی
آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به بزرگراه همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
تلفن: ۰۲۱۴۴۲۹۷۵۸۲
وب سایت: http://www.itsairanj.ir/
پست الکترونیکی: info@itsairanj.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱