گردشگری و توسعه - نشریه علمی (وزارت علوم)

گردشگری و توسعه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۵۰۷۵-۲۴۲۳
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۵
مدیر مسئول: محمدحسین ایمانی خوشخو
صاحب امتیاز: انجمن علمی گردشگری ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدرضا رضوانی
هیئت تحریریه: محمد حسین ایمانی خوشخو، محمد رضا رضوانی، سیدسعید هاشمی، مهدی کروبی، حمید ضرغام بروجنی، سیدعلی بدری، علی زنگی آبادی
آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به بزرگراه همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
تلفن: ۰۲۱۴۴۳۸۹۶۶۴
وب سایت: http://www.itsairanj.ir/
پست الکترونیکی: itsa1389@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸