مبانی فقهی حقوق اسلامی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

مبانی فقهی حقوق اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: جانشین مدیرمسئول: محمد امین ملکی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۲۵۱-۶۲۷۲
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: سید محمدرضا آیتی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: زهرا علیزاده
مدیر اجرایی: دبیر تخصصی اجرایی: علی کشاورز
هیئت تحریریه: آیت الله احمد عابدی، اصغر عربیان، سید محمدرضا آیتی، احمد باقری، رحیم نوبهار، سیدابوالقاسم نقیبی، محمد مهدی مقدادی، ناصر قاسمی، محمد رسول آهنگران، محمد جعفری هرندی، محمد محسنی دهکلانی، محمد تقی فخلعی، علیرضا امینی
آدرس: تهران، انتهای بزرگراه ستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان علوم پایه،طبقه سوم جنوبی
تلفن: ۰۲۱۴۴۸۶۵۱۵۴
وب سایت: https://jfil.srbiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: majalefeqh@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶