دانش تفسیر سیاسی -

دانش تفسیر سیاسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تحریریه: دکتر سجاد احرامی
مدیر مسئول: احسان جعفری فر
p-issn: ۲۷۱۷-۱۵۷۴
صاحب امتیاز: احسان جعفری فر
سردبیر: دکتر حمید صالحی
مدیر داخلی: علی ساداتی نژاد
مدیر اجرایی: دکتر محمدرضا موسوی
هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر محمد ستوده، دکتر حمید صالحی، دکتر حسن مجیدی، دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی، دکتر محمدرضا مجیدی، دکتر بهاره سازمند
آدرس: ارومیه خیابان دانش یک پلاک 18
تلفن: ۰۹۱۴۲۰۵۲۹۳۰
وب سایت: https://polir.ir/
پست الکترونیکی: journalkopi@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات