مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر -

مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۷۱۷-۱۶۵۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: غلامرضا سلگی
مدیر مسئول: اکبر عابدی
ناشر: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
p-issn: ۲۵۳۸-۶۳۲۸
صاحب امتیاز: مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر/ دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
سردبیر: محمدجواد سبحانی فر
مدیر اجرایی: حمید نجف زاده
تلفن: ۰۲۱۷۴۱۸۶۲۹۶
وب سایت: http://defa.ihuo.ac.ir/
پست الکترونیکی: Defamoghadas@chmail.ir
فکس: ۰۲۱۷۴۱۸۶۳۰۰

کلیدواژه‌های مرتبط