پژوهه های فقهی تا اجتهاد - علمی-پژوهشی (حوزوی)

پژوهه های فقهی تا اجتهاد


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: سیدعلی شبیری
صاحب امتیاز: سیدعلی شبیری
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی
مدیر اجرایی: علی‌اکبر دهقانی‌اشکذری
هیئت تحریریه: محمد قائینی، محمد عندلیب، سیدمحمد شبیری، ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، قدیرعلی شمس، سیدمحمدجواد شبیری، علی فاضلی‌هیدجی، سیدعلی‌رضا حسینی‌شیرازی
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 19، بن‌بست ناصر، پلاک 22، مدرسه فقهی امام محمد باقر7.
تلفن: ۰۲۵۳۷۷۴۴۵۷۵
وب سایت: http://taejtehad.mfeb.ir/
پست الکترونیکی: taejtehad@chmail.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳