راهبرد سیاسی -

راهبرد سیاسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: سید محمدرضا موسوی
صاحب امتیاز: سید محمدرضا موسوی
سردبیر: دکتر مسعود مطلبی
مدیر داخلی: سید محمدجواد مومنی
مدیر اجرایی: دکتر سعید چهرآزاد
هیئت تحریریه: سید علیرضا ازغندی، سید مصطفی ابطحی، سید اسداله اطهری، بهرام بیات، عزیز جوانپور هروی، علی دارابی، محمدرضا دهشیری، تورج رحمانی، احسان شاکری، علی شیرخانی، حمید صالحی، میرابراهیم صدیق، جهانگیر کرمی، مسعود مطلبی
آدرس: تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، کوچه جعفرزادگان، پلاک 8
تلفن: ۰۲۱۶۶۱۲۴۵۷۷
وب سایت: http://www.rahbordsyasi.ir/
پست الکترونیکی: rahbordsyasi@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰