نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قند پارسی سابق) -

نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قند پارسی سابق)

از شماره 12 عنوان فصلنامه طبق مجوز جدید صادر شده از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به : فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون تغییر یافته است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۶۴۵-۶۴۷۸
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر آرش امرایی
صاحب امتیاز: دکتر آرش امرایی
سردبیر: دکتر سید احمد حسینی کازرونی
مدیر داخلی: فتح الله آسترکی
هیئت تحریریه: دکتر سیداحمد حسینی کازرونی، دکترمحمود رضایی دشت ارژنه، دکتر محمدرضا موحدی، دکتر قاسم صحرایی، دکتر پروین گلی زاده، دکتر علی نوری خاتونبانی، دکتر ابراهیم محمدی، دکتر محمدنور عالم، دکتر سیف الدین میرزازاده، دکتر رسول بلاوی، دکتر اسمعیل نرماشیری، دکتر شفتالو گلمدوف
آدرس: لرستان خرم اباد خیابان دکتر حسابی ساختمان مروارید 5 طبقه ششم
تلفن: ۰۹۱۶۳۶۷۵۷۰۲
وب سایت: http://www.qpjournal.ir/
پست الکترونیکی: parsijournal@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲