علوم تربیتی از دیدگاه اسلام - علمی-ترویجی

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
e-issn: ۲۵۳۸-۵۴۶۱
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
مدیر مسئول: دکتر نیکو دیالمه
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۴۲۳-۷۳۹۶
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر سعید بهشتی
هیئت تحریریه: دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی، دکتر معصومه اسماعیلی، حسنعلی بختیار نصرابادی، دکتر نیکو دیالمه، دکتر منیجه شهنی ئیلاقی، دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، دکتر جمیله علم الهدی، دکتر سیدحمیدرضا علوی، دکتر رحمت اله مرزوقی، دکتر عباس مصلایی‏ پور، دکتر زهره موسی‏ زاده، احمدرضا نصر اصفهانی، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
آدرس: تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی دانشگاه امام صادق (ع)پردیس خواهران
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۶۶
وب سایت: https://esi.journals.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: esi@isuw.ac.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۰۶۵۴۳۷

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳