علوم تربیتی از دیدگاه اسلام - علمی-ترویجی

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
e-issn: ۲۵۳۸-۵۴۶۱
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
مدیر مسئول: نیکو دیالمه
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۴۲۳-۷۳۹۶
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: افضل السادات حسینی
هیئت تحریریه: دکتر منیجه شهنی ئیلاقی، دکتر سیدحمیدرضا علوی، دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی، دکتر قدسی احقر، دکتر مهرنوش پازارگادی، دکتر افضل السادات حسینی دهشیری، دکتر کمال درانی، دکتر جمیله علم الهدی، دکتر عباس مصلایی‏ پور، دکتر کیانوش هاشمیان، دکتر فائزه عظیم زاده ارد
آدرس: تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی دانشگاه امام صادق (ع)پردیس خواهران
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۳۱۸۶۶
وب سایت: http://edus-islam.isuw.ac.ir/
پست الکترونیکی: motaleat@isuw.ac.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۰۶۵۴۳۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳