آموزش و توسعه منابع انسانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

آموزش و توسعه منابع انسانی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

مدیر مسئول: اباصلت خراسانی

سردبیر: کورش فتحی واجارگاه

مدیر داخلی: سمیه دانشمندی

هیئت تحریریه: اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه، حسین ابطحی، محمد حسن پرداختچی، علی تقی پورظهیر، ابراهیم صالحی عمران

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی(آبان شمالی)، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه سوم، اتاق

تلفن: 81032228(021)  

وب سایت: www.istd.ir  

پست الکترونیک:  istd.journal@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ تیر ۱۳۹۳
ناشر: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱