پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۷۱۷-۳۴۰۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: سید محسن موسوی زاده جزایری
مدیر مسئول: سید احمد فاطمی نژاد
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۳۲۲-۳۴۷۲
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محسن خلیلی
هیئت تحریریه: حمید احمدی‌، سید حسین اطهری، سید محمد علی تقوی، سید اصغر کیوان حسینی، حسین دهشیار، رضا سیمبر، سید حسین سیف زاده، وحید سینائی، سیدمسعود موسوی شفایی، احمد نقیب زاده، مهدی نجف زاده، عنایت الله یزدانی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: آرشین ادیب مقدم، گلشن دیتل، سیف‌الدین ژورائف، آکبوتا ژولداسبکووا، لی فو چوان، ووتر ورنر، یو دال سئونگ، ولادیمیر یورتائف
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۳۶۵
وب سایت: https://irlip.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: irlip@um.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱