دانش و توسعه - علمی-پژوهشی

دانش و توسعه


توقف انتشار

از سال 1390 نشریه دانش و توسعه به سه مجله به نام های 1. اقتصاد پولی، مالی 2. دانشنامه حقوق اقتصادی 3. اقتصاد و توسعه منطقه ای تفکیک شده است.

 


 

درجه علمی:  علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین مهدوی عادلی 

سردبیر:  دکتر محمود هوشمند 

مدیر اجرایی:  محمد بیاتی 

هیات تحریریه: دکتر حمید ابریشمی، دکتر صادق بختیاری، دکتر علی جهانخانی، دکتر احمدجعفری صمیمی، دکتر حبیب الله دعایی، دکتر سیاوش دهقانیان، دکتر مصطفی سلیمی فر، دکتر رامپور صدر نبوی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر منصور زراء نژاد، دکتر غلامرضا طالقانی، دکتر حسینعلی کوهستانی، دکتر محمدرضا لطفعلی پور، دکتر ابراهیم گرجی، دکتر احمد مجتهد، دکتر سعید مرتضوی، دکتر محمد حسین مهدوی عادلی، دکتر محمد نهاوندیان، دکتر محمود هوشمند 

نشانی:  مشهد، کدپستی 9177948951. صندوق پستی: مشهد، 1357  

وب سایت: http://danesh24.um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۶ خرداد ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱