تحول اداری

تحول اداری

تحول اداری 1383 شماره 43 و 44

مقالات

۲.

چارچوبی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات دولت الکترونیکی شهروندان باز مهندسی کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۵۲۲
بی تردید دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است. در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و بازمهندسی دولت می دانند و در این میان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کنند. کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه برای استقرار چنین دولتی اقدام کرده اند، ولی ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم تغییرات اساسی است که چالشهای جدی را نیز به همراه خواهد داشت......
۳.

سازمان مجازی؛ الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات سازمان مجازی اداره مجازی سازمان پارندی سازمان شبکه ای در سازمان بدون مرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۹۴۹
سازمانهای مجازی مصداق عینی پیشرفت در فناوری اطلاعات آند و بدین وسیله از آنها پشتیبانی می کنند. این سازمانها یا واگذاری فعالیتها به سازمانهای مستقل دیگر و تامین خدمات و کالاها با همکاری واحدهای خارجی از رهگذر اتحاد آنها به وجود آمده اند. در این قرن پیشرفتهای فناوری اطلاعات و حرکت بهسوی مجازی سازمانها آن چنان جدی است که لحظه ای غفلت از آن خسارت جبران ناپذیری را به جامعه سازمانی وارد خواهد کرد.....
۴.

کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی: (رویکردی کاربردی برای مدیران منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایت شغلی منابع انسانی کارایی ارزشیابی از عملکرد بهسازی سازمانی اثربخشی و بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۰۲
روشها و رویکردهای متفاوتی برای پیش بینی نیروی انسانی در سازمانها سراغ داریم که قابل استفاده مدیران منابع انسانی است. مخصوصا رویکردها و روشهای محاسباتی و آماری از استحکام بیشتری برخوردارند. مدیران منابع انسانی با به کار بستن این روشها می توانند میزان عرضه و تقاضای نیروی انسانی سازمان خود را پیش بینی کنند. زنجیره مارکوف از جمله روشهایی است که برای پیش بینی عرضه نیروی انسانی به کار می رود.
۵.

مقایسه مدیریت منابع انسانی در روسیه، چین و فنلاند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۷۱
در عصر صنعت و فناوری منابع انسانی در هر سازمانی به صورت سرمایه ای پرارزش درآمده است. برای استفاده بهینه از این منابع، مدیریت منابع انسانی در سازمانها شکل گرفته و توسعه یافته است و بخش مهمی از سازمان را تشکیل می دهد. با ورود شرکتهای چند ملیتی به بازار کار کشورهای بیگانه و استفاده از منابع انسانی آنها، مدیریت منابع انسانی بسیار اهمیت یافته است، از این رو، در این پژوهش نیز به آن پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شده تفاوتهای مدیریت بر افراد در سه کشور مختلف روسیه، چین و فنلاند در شرکتهای تابعه....
۶.

وجه اشتراک مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره عرضه

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی مدیریت زنجیره عرضه رویکرد چند جانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
به رغم آنکه میان مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره عرضه، منافع مشترک بسیاری سراغ داریم با این حال حداقل تبادل میان یکدیگر صورت می گیرد. در این مقاله، کوشیده ایم تا این حداقلها را بشناسیم و بدانیم چگونه شناخت هر حوزه، می تواند دیگری را تکمیل و از آن پشتیبانی کند. به ویژه آنکه شماری از نظریات مدیریت راهبردی و تاکید آن بر تبیین منافع شرکت، می تواند برای مدیریت زنجیره عرضه مفید واقع شود. در مدیریت زنجیره عرضه، برداشت نوینی از بررسی و امکان نوع جدیدی از سازمان به مدیریت راهبردی ارائه می شود. در کل بر این باوریم که افزایش تعامل میان این دو حوزه مهم در ارتقاش دانش در هر دو حوزه و در نتیجه افزایش توانایی سازمانها در مواجهه با اهدافشان مثمر ثمر خواهد بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱