تحول اداری

تحول اداری

تحول اداری 1385 شماره 54

مقالات

۱.

انتظارات ارکان نظام مشاوره مدیریت از یکدیگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۴۳۰
نیاز به داشتن تخصص، تجربه و شناخت بازار از جمله عوالی اند که نقش مشاوران را پر رنگ تر می کند. مشاوره مدیریت خدمتی است مشاوره ایی به سازمانهایی که افراد مجرب و آموز دیده به شکل قرارداد ارائه می دهند. مشاوران سازمانها در شناخت مشکلاتشان، تحلیل آنها و پیشنهاد راه حل و در صورت درخواست به اجرای آن پیشنهاها در سازمان کارفرما یاری می رسانند. شناخت حرفه و نقش مشاوران و نحوه کارآمد ساختن مشاوره برای توسعه فعالیتهای سازمان اهمیت ویژه ای دارد. اهمیت توجه به نقش مشاوران مدیریت در پیشرفت سازمانها ایجاد نظام هماهنگ مشاوره را...
۳.

تطبیق سبکهای رهبری با شکلهای استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی راهبردی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۶۶۵
محققان برای شناسایی ابزار مورد استفاده در عملیات مدیریت منابع انسانی و برای به کارگیری موثر سرمایه انسانی کوششهای بسیار صرف کرده اند. در عین حال آنان تشخیص داده اند که رهبری نقش حیاتی در مدیریت اثر بخش کارکنان دارد. اما تحقیقات کمی درباره تلفیق این دو زمینه تحقیقاتی ظاهرا نامتجانس سراغ داریم. محققان با بهره گیری از ادبیات مدیریت منابع آنسانی راهبردی و رهبری، یک گونه شناسی از تناسب شکل استخدامی- سبک رهبری ارائه داده اند که در آن سبکهای رهبری با مقتضیات گروههای مختلف کارکنان تطبیق داده شده است. بر پایه مدیریت منابع انسانی...
۴.

بررسی زمینه های تاریخی و چالشهای ساختاری (مدیریت روستایی در ایران)

نویسنده:

کلید واژه ها: روستا مدیریت روستایی جامعه روستایی چالشهای مدیریت روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
مدیریت روستایی در ایران از گذشته دور تاکنون با چالشهای ساختاری و مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو بوده است. از یک سو با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی، دیگر ساختار سنتی اعمال مدیریت در مناطق روستایی قادر به حل و فصل مشکلات این جامعه تولید کننده نبود و از دیگر سو ساختار جدید مدیریت روستایی که مبتنی بر مشارکت مردم در امور و برنامه ریزی از پایین به بالا است به دلایل متعدد از جمله غیر بومی بودن و ریشه در بطن جامعه ایرانی نداشتن نتوانست جایگاه خود را پیدا کند. این امر چالش و رویارویی دو شیوه سنتی و مدرن اعمال مدیریت روستایی را به همراه...
۵.

فرایند بهبود عملکرد در شرکتهای دولتی (مطاله موردی متروی تهران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۶۱۹
با توجه به نقش شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور بهبود عملکرد و افزایش بهره وری و کارآمدی این شرکتها تاثیر مهمی در اقتصاد ایران خواهد گذاشت در این جستار با بررسی عملکرد بیست ساله شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به فرایند بهبود عملکرد سازمان و اصلاحات ساختاری و عملکردی در این شرکت پرداخته شده است.
۶.

طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت مخابرات استان تهران

کلید واژه ها: آگاهی توانمندسازی مدیریت دانش مهارت هوشمندی تفویض اختیار و تیم سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
در پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت مخابرات استان تهران پرداخته ایم . در این پژوهش با استفاده از ابزار اندازه گیری پرسشنامه در قالب 44 سوال شامل 4 شاخص اصلی و 12 شاخص فرعی طراحی و سطح آن را در شرکت تعیین کرده ایم. بر مبنای یافته های پژوهش، سطح توانمندی نیروی انسانی شرکت مخابرات استان تهران بیش از میانگین مورد انتظار جامعه بوده است و همچنین شاخص اصلی مدیریت دانش نسبت به سایر شاخصهای اصلی از میانگین مورد انتظار کمتر است و تیم سازی نیز میانگین بهتری نسبت به سایر...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱