کانون

کانون

کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59

مقالات

۱.

نقدی بر ماده 679 قانون مدنی

کلید واژه ها: وکالت اذن عقد جایز بلاعزل اثر حقوقی شرط نتیجه قابل فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۲۴
ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته است . اکثر حقوقدانان نیز به تبعیت از این ماده هیچ گونه ایراد جدی بر مبانی وکالت بلاعزل وارد نساخته اند . حال آنکه پذیرش عقد وکالتی که موکل نتواند آن را فسخ کند با ماهیت اثر حقوقی وکالت سازگار نیست
۲.

حق موضوع بیع

نویسنده:

کلید واژه ها: عین حقوق مالی مبیع حق سر قفلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
نظر به اینکه در ابتدا مال مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق تالیف و اختراع و حق سر قفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . ...
۳.

تعارض قوانین در باب وضیت و ارث

نویسنده:

کلید واژه ها: توصیف احاله احوال شخصیه قانون مقر دادگاه ارث بدون وصیت قواعد حل تعارض قوانین قواعد ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۶۵۹
از مباحث بسیار جالب توجه در مبحث تعارض قوانین هر کشوری بحث وصیت و ارث می باشد . تقریبا تمامی کشورهای جهان پذیرفته اند که هر گاه متوفای بدون وصیتی وجود داشته باشد اموال وی به خواست و اراده قانون گذار بین ورثه تقسیم گردد . با دخالت عامل بیگانه در حقوق هر کشور تعدادی از کشورها مبنای تقسیم بندی اموال متوفی بدون وصیت را قانون ملی و تعداد دیگری از کشورها ملاک تقسیم بندی متوفای یاد شده را قانون اقامتگاه می دانند
۴.

امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک امضای دیجیتال امضای الکترونیک رمزنگاری مراجع گواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۷۸۱
یکی از عواملی که در موجب اعتبار سند می شود صحت انتساب آن به صادر کننده سند است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادر کننده محسوب می شود . در بستر تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیک هستند . ...
۵.

آیین رفتار حرفه ای

کلید واژه ها: اخلاق شخصیت صلاحیت درستکاری رفتار حرفه ای واقع بینی آداب حرفه ای شئون سر دفتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۵۵۶
پژوهش های انجام شده نشان می دهند که وجود سه عامل بنیادی در کنار هم موجب تشکیل رشد و اقتدار یابی حرفه های مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاری آنها شناخته می شود . این سه عامل عبارتند از : الف - فلسفه ، مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حرفه ای ، ب - تشکل حرفه ای فراگیر . ج- آیین رفتار حرفه ای
۷.

اراده طرفین در تعیین کیفی و کمی مدت در عقد اجاره

نویسنده:

کلید واژه ها: اجاره اصل حاکمیت اراده آثار قرارداد تعیین مدت اجاره اجاره موقت اجاره موبد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۴۱۰
طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظرشان آزاد و مختارند . اجاره یکی از عقود معین است که مانند سایر عقود معین ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است . یکی از این ویژگی ها ذکر مدت است .
۸.

توصیف جرم

نویسنده:

کلید واژه ها: تحقیق بازپرس توصیف جرم دادستان دادرسی مدعی خصوصی امر مختوم کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد . متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرد تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد
۹.

خلاصه قانون سردفتران در آلمان (قانون فدرال)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۴۸۵
سر دفتر در حقوق آلمان برخی از اعمال حقوقی را که به منظور اهمیت حقوقی و احتراز از ایجاد دعاوی است به عهده دارد از همین روی فعالیت رسمی سر دفتر عمدتا تنظیم اسناد و گواهی اسناد از هر قبیل است مانند گواهی مجمع شرکت های تجاری ، قرارداد و تصدیق وصیت و امضا و اثر انگشت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۴