وقف میراث جاویدان

وقف میراث جاویدان

وقف میراث جاویدان بهار 1388 شماره 65

مقالات

۱.

تحلیلی بر مفهوم و شخصیت حقوقی نهاد وقف در فقه و قانون

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶