ادبستان فرهنگ و هنر

ادبستان فرهنگ و هنر

ادبستان فرهنگ و هنر مرداد 1372 شماره 44

سخنرانی ها

مقالات

۳.

مطلق گرایی در شخصیت پردازی به واقع نمایی داستان لطمه می زند (درسهایی درباره داستان نویسی 10)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۷۱۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶