ادبستان فرهنگ و هنر

ادبستان فرهنگ و هنر

ادبستان فرهنگ و هنر دی 1368 شماره 1

گفتگوها

مقالات

۲.

رمان نویسی در ایران: نسل اول - شروع با تقلید و شتابزدگی نسل دوم - تلاش در خودآگاهی و آشفتگی نسل سوم - حرکت به سوی خودباوری و نوآوری

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۱

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶