کتاب ماه فلسفه

کتاب ماه فلسفه

کتاب ماه فلسفه سال اول اسفند 1386 شماره 6

گفتگوها

۱.

رورتی به لوازم پراگماتیسم چندان پای بند نبود: گفت و گو با رضا داودی درباره آرا و آثار ریچارد رورتی

سایر:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۴۲۰۱

مقالات

۵.

زبان در اندیشه ریچارد رورتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱