کتاب ماه فلسفه

کتاب ماه فلسفه

کتاب ماه فلسفه سال اول دی 1386 شماره 4

گزارش ها

۱.

شناسایی راز گل سرخ / گزارش نشست بررسی و نقد کتاب سخن گفتن از خدا / با حضور امیرعباس علی زمانی ، رضا اکبری ، حسین هوشنگی

معرفی کتاب ها

۱.

دینانی پرسش های روز را با فیلسوفان گذشته در میان می نهد / گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب نصیرالدین طوسی ، فیلسوف گفت و گو با خواجه نصیر / با انگیزه انتشار کتاب نصیرالدین طوسی ، فیلسوف گفت و گو

مقالات

۲.

در جست و جوی مبدا هستی / نگاهی به آثار و اندیشه های فردریک کاپلستون بر محور کتاب دین و وجود واحد

۷.

سیاهه آثار هایدگر

۱۲.

ترجمه رساله در تصویر و تصدیق ملاصدرا به انگلیسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱