کتاب ماه فلسفه

کتاب ماه فلسفه

کتاب ماه فلسفه سال اول آذر 1386 شماره 3

گزارش ها

۱.

خاستگاه پروسلوگیون و نیاز زمانه ما / گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب پروسلوگیون اتسلم قدیس : با حضور مصطفی ملکیان ، سوسن شریعتی ، افسانه نجاتی

گفتگوها

۱.

دشواره پارادوکس دروغگو و کوشش اندیشمندان مسلمان / گزارش رونمایی و نقد کتاب پارادوکس دروغگو : با حضور غلامرضا اعوانی ، ضیاء موحد ، احد فرامرز قراملکی

مقالات

۳.

کاش می توانستیم چشم ها را بشوییم / پاسخ دکتر رضا داوری اردکانی به نقد کتاب فلسفه ، سیاست و خشونت

۱۱.

دیدگاه رشر در باب عقلانیت ، ارزش ها و مسئولیت اجتماعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱