قرآن پژوهی خاورشناسان

قرآن پژوهی خاورشناسان

قرآن پژوهی خاورشناسان بهار و تابستان 1386 شماره 2

گفتگوها

۱.

نشست علمی قرآن و مستشرقان (جمعی از اساتید با حضور حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته)

مقالات

معرفی کتاب ها

۲.

طرح مستندسازی متن قرآن و چاپ انتقادی آن (نگارش: میشائیل مارکس (آلمان)، ترجمه: طلوع خادم الشریعة)