گوهران

گوهران

گوهران بهار و تابستان 1384 شماره 7 و 8

مقالات

۱۵.

افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما: بررسی بازتاب و تأثیر نمادهای شعر مهدی اخوان ثالث در اشعار پیروانش

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
۳۲.

شاعران جهان: شعر جهان: شعر، خویشتن خویش هست های جهان است: مقدمه هوگو بر مکتب رمانتیسم در شعر

گفتگوها

۱.

گفت و گوی اختصاصی گوهران با خانواده غلامحسین غریب: کنده ای نیم سوخته نزدیک یک ماه جرقه می زند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۳۷۶

سخنرانی ها