گوهران

گوهران

گوهران پاییز و زمستان 1384 شماره 9 و 10 (ویژه نامه شاملو)

مقالات

۱۱.

چرا شاملو اسطوره نیست: شاملو شاعر باغ آینه ها با دوست داشتن و زیستن

۲۵.

دریا به جرعه ای که تو از چاه خورده ای حسادت می کند: تحلیلی در شکل و ساخت و نوع گرایش شعر شاملو به مکاتب ادبی

۲۸.

شعر معاصر فارسی: سلاح ملی در ایران 1950 - 1970 (1329 - 1349)

گفتگوها

۱.

زن در آثار شاملو: دست وزن در شعر: دستان سخن گوی شاملو

مصاحبه کننده: مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نقد و بررسی آثار ادبی معاصر شعر
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه زنان و ادبیات
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۷۴۹
۲.

اشعار شاملو هم منطق هنری دارد هم منطق ریاضی