دانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادیبات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادیبات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1386 شماره 48

مقالات

۴.

نظری اجمالی به محوطه های باستانی بخش چناررود شمالی چادگان در حوضه زاینده رود، از دوره کالکولیتیک تا پایان عصر آهن سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۶۳۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶