حبیب کمالی روستا

حبیب کمالی روستا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Ein Überblick über die rhetorischen Figuren und Tropen in der persischen und deutschen Sprache und Literatur

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۳۹
Rhetorische Figuren und Tropen sind zu den Universalien zu zählen, die in der Sprache und Literatur aller Völker begegnen. Um einen guten, schönen und effektiven Ausdruck zu haben, haben alle Völker auf eigene Art und Weise Wege gesucht und gefunden. Daher bemüht man sich vergeblich, wenn man nach einem Volk oder einer Person als Begründer oder Erfinder der rhetorischen Figuren und Tropen sucht. Die Griechen sollen aber die ersten gewesen sein, die sich mit der Untersuchung dieser Figuren und Tropen befasst und somit die Rhetorik als Lehre von den Redetechniken und die Poetik als Lehre von den Dichtungstechniken begründet haben. Man berichtet auch über ähnliche Untersuchungen bei anderen Völkern. Man spricht z. B. von einem Buch namens Kārvand in Persien in vorislamischer Zeit, das die so genannte persische Rhetorik zum Gegenstand hatte. Die rhetorischen Figuren und Tropen werden in der persischen Sprache und Literatur mit den Namen wie ṣanāāt-e adabi, ṣanāye-e adabi, ārāye-hā-ye soḫan und mağāz-hā usw. bezeichnet. Rhetorische Figuren und Tropen werden, wie bereits erwähnt, in der Rhetorik, Poetik und Stilistik behandelt.
۲.

بررسی و مقایسه تطبیقی بن مایه رویین تنی در سه اثر ادبی "" ایلیاد ، شاهنامه و منظومه نیبلونگن ""

کلید واژه ها: ادبیات تطبیقی بن مایه رویین تنی اثر حماسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
این مقاله به موتیف یا بن مایه رویین تنی در افسانه های یونانی، ایرانی و ژرمنی در سه اثر ادبی برجسته جهان ایلیاد اثر هومر، شاهنامه شاهکار حکیم توس و منظومه نیبلونگن می پردازد.شخصیتهای اصلی افسانه های اساطیری خدایان افسانه ای ، اسطوره ها ، موجودات فراطبیعی و حیوانات شگفت آور هستند . اسطوره ها نمادی از ناتوانی انسان در مقابل ضعف ها و آرزوهای بشر هستند ، آرزوهایی همچون نامیرایی و رویین تنی . موتیف رویین تنی یکی از بارزترین بن مایه ها در افسانه ها به شمار می رود.رویین تنی را می توان از سویی نیاز و آرزوی همیشگی و غیر قابل تحقق انسان ، برای مقابله با پدیده ناشناخته و وهم انگیز مرگ دانست .اگر چه هریک از پهلوانان رویین تن افسانه های اساطیری نقطه ضعفی دارند که در نهایت به مرگ آنها می انجامد . این مقاله سعی دارد در چهار چوب ادبیات تطبیقی به چگونگی پیدایش و سیر تحول رویین تنی و نیز تاثیر و تاثر و شباهتهای این بن مایه در آثار حماسی جاودان بپردازد.
۳.

مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی

کلید واژه ها: تشبیه استعاره مجاز کنایه مجاز مرسل وارونه گویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری معنی شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری رده شناسی زبان
  3. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها نشانه شناسی
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۸۸۴
مجاز به معنای به کارگیری کلمه و کلام در معنای غیرحقیقی، از جمله مقولاتی است که در زبان و ادبیات همه ملل دیده می شود؛ اما تمامی شیوه های به کارگیری واژه و سخن که در یک زبان و ادبیات به عنوان مجاز تلقی می گردند، در زبان و ادبیات دیگر الزاماً به عنوان مجاز شناخته نمی شوند و در مواردی میان مجاز های شناخته شده نیز شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد. در زبان و ادبیات آلمانی ?? گونه مجاز تمیز داده می شود: استعاره، مجاز مرسل [کیفی]، مجاز مرسل علی، مجاز مرسل کمی، دگرگویی، دگرگویی خاص و عام، وارونه گویی، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، تأکید [روی معنای نهفته] ؛ درحالیکه در زبان و ادبیات فارسی از 2 تا ? مجاز: تشبیه، استعاره، مجاز مرسل، کنایه سخن گفته می شود. در این مقاله به بررسی مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی پرداخته می شود که در حقیقت به شکلی نیز بررسی مجاز ها در زبان و ادبیات مغرب زمین و مشرق زمین خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان