وحید ایزدفر

وحید ایزدفر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب وکار در آکادمی ملی ژیمناستیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب وکار در آکادمی ملی ژیمناستیک انجام شد. پژوهش حاضر برمبنای پارادایم از نوع پژوهش های پراگماتیسم و به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی بود. رویکرد پژوهش آمیخته بود و نحوه گردآوری داده ها در بخش کیفی به صورت مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی به صورت توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش های کیفی و کمّی پژوهش، کارآفرینان، صاحبان کسب وکارهای ورزشی، مدیران آکادمی های ورزشی، رؤسای فدراسیون های ورزشی و مدیران آکادمی ملی المپیک بودند که 15 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در مرحله کیفی و درمجموع 25 نفر به همین روش در مرحله کمّی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و انتخابی به وسیله نرم افزار مکس کیودا نسخه 18 انجام شد. ضریب پایایی بازکدینگ در بخش کیفی پژوهش برابر با 0.90 محاسبه شد. سپس در بخش کمّی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش دستی به اولویت بندی مؤلفه های اصلی و مقوله های پیشنهادشده بخش قبلی پرداخته شد. نتایج بخش پژوهش کیفی نشان داد نُه مقوله و بعد با مجموع فراوانی 349 احصاء شد که شامل 212 کد باز در حوزه شناسایی ابعاد کسب وکار در آکامی های ورزشی بود. با استفاده از مقایسه زوجی و رتبه بندی به شیوه سلسله مراتبی، بعد ارزش پیشنهادی و بخش مشتریان از با اهمیت ترین و ابعاد شرکای کلیدی و ساختار هزینه به عنوان کم اهمیت ترین ابعاد شناخته شدند. ارائه خدمات به مشتری و نیز توجه مستمر به شناسایی فرصت های آینده می تواند به توسعه و رونق کسب وکارهای خدمات ورزشی منجر شود. این توسعه علاوه بر توسعه اقتصادی و مالی در جامعه می تواند بخش بیشتری از افراد را به ورزش و تندرستی علاقه مند کند و وضعیت کسب وکار  در آکادمی های ورزشی را به طور چشمگیری بهبود بخشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان