ولی الله روشن

ولی الله روشن

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مهندسی زیرساخت های فناوری مبتنی بر معماری سازمانی(مطالعه موردی: سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی تجدیدپذیر خورشیدی صنایع سبز همپایی فناورانه تنوع فناورانه اصالت دانش کلاسهای فناورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 203
معماری سازمانی ساختاری مفهومی برای سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات مرتبط در یک حوزه می باشد که چارچوب آن به عنوان یک مرجع مورد استفاده برای آماده سازی لایه های معماری سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود عملکردهای متناقض، عدم همخوانی مناسب میان اجزا، نبود یکپارچگی مناسب و فرآیندهای زاید در سازمان ها؛ مهندسی زیرساخت ها و معماری فرآیندهای سازمانی امری ضروری و حیاتی است تا سازمان ها با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. از این رو در این مقاله از چارچوب زکمن برای تکمیل لایه های معماری سازمانی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی استفاده شده است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی– تحلیلی است. جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی می باشد. نمونه آماری نمایندگان معرفی شده در واحدهای جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی است. جهت پیاده سازی چارچوب زکمن واحد اداره امور اداری و عمومی به دلیل وجود فرآیندهای اصلی سازمان انتخاب شده است. این مقاله در 4 فاز انجام شده است که در فاز 1 و 2 لایه های اول و دوم معماری سازمانی با شناسایی فرآیندها، مستندسازی و مدل سازی فرآیندها تکمیل گردیده است. در فاز 3، طی تهیه پرسشنامه ای بلوغ معماری سازمانی ارزیابی شده و مدل تاثیرپذیری لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و کسب و کار از طریق نرم افزار Smart PLS ارائه شده است. در فاز نهایی مدل زکمن برای اداره امور اداری و عمومی در حوزه برنامه ریزی، مدل سازمانی و مدل سیستم ارائه شده است. نتایج مهندسی زیرساخت های فناوری سازمان، ارائه راهبردهای مطلوب در راستای بهبود وضعیت موجود می باشد. همچنین با بررسی تاثیر لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و لایه کسب و کار بر وضعیت بلوغ معماری سازمان مشاهده شد، دسترسی به اطلاعات و دادهها با ضریب مسیر 399/0 بیشترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد.
۲.

Uncertainty Analysis on Factors Affecting the Technological and Innovative Levels of Surface Facilities of Crude Oil Treatment at National Iranian Oil Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: technology model Innovation Model Surface facilities Crude Oil Treatment Fuzzy method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 417
Context/purpose: Factors affecting the technology, and innovation levels of crude oil treatment’s surface facilities, are numerous and extensive. Localization of surface facility as a high-tech Technology, which include oil and gas production and processing units, has always been one of the main issues, and technology management and innovation are essential priorities for these facilities. The purpose of this practical, heuristic, and quantitative research is to develop the studies and identify the current state of technology for crude oil treatment’s surface facility technology level in Iran and compare it with its global one. Methodology: Considering the wide range of factors that are used in evaluating technological and innovative capabilities with uncertainty. This research is applied in terms of purpose. Using a survey method and collecting qualitative data through a questionnaire, has led to descriptive results. This study by referring to experts and specialists, these factors according to their importance and priority in different classes of classification and then with statistical analysis, the relationship and correlation of these factors have been examined. For this purpose, 44 experts in oil and gas industry have been used for replying the qualitative questionnaire, then the fuzzy system model has been used to investigate the uncertainty in their answers and Quantitative results. Findings: The results of this study show that the most influential factors in surface facilities such as technological and innovative factors and managerial potential and human resources, etc. are not at an acceptable level compared to developed countries. Conclusion: The analysis of uncertainty between opinions of experts and factors investigated also confirms that attention to innovation and technology capacity and Technology capability and human resources in the National Iranian Oil Company should be increased.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان