مازیار مظفری فلارتی

مازیار مظفری فلارتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی انگاره های ذهنی روس ها دربارهایرانیان بر مبنای سفرنامه های روسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۱
جهانگردان و مسافران غالباً نقش مهمی در توسعهشرق شناسی داشته اند و سفرنامه ها، یکی از منابع ارزشمند در شرق شناسی هستند. سفرنامه های روسی درباره ایران در قرن 19 میلادی حاوی نکات فراوانی دربارهنوع دیدگاه روس ها به ایرانیان و همچنین برداشت و درک آن ها از خودشاناست. ایران به عنوان یک کشور آسیایی و روسیه به عنوان کشوری که خود را اروپایی می دانست، روابط پرفرازونشیبی در قرن 19 داشته اند. در این پژوهش با تکیه بر نظریات جامعه شناس معاصر، پروفسور سید حسین العطاس، دیدگاه رو س ها به ایران و زوایای زندگی فرهنگی و اجتماعی این کشور براساس سفرنامه هاو گزارش های روسی که در قرن 19 میلادی نگاشته شده مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به این سؤال پاسخ داده می شود که روس ها به عنوان یک استعمارگر اروپایی چطور به زندگی مردم ایران نگاه می کردند و در سفرنامه های روسی چه تصویری از ایران به عنوان یک کشور مستقل آسیایی ترسیم شده است؟ همچنین تلاش خواهیم کرد تا مؤلفه هایی را که به اعتقاد پروفسور العطاس در شرق شناسی اروپایی وجود دارد، در چند نمونه از سفرنامه های روسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، نقش سفرنامه ها در شکل گیری انگاره های ذهنی راجع به ایران را تحلیل می کند.
۲.

Disability and Cinema in India: Representation of Women with Disabilities in Bollywood since 1970(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bollywood movies Content Analysis Disability Representation Women

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۶
This study aims to examine the representation of women with disabilities (sensory impairment) in the Indian cinema, focusing on the Hindi speaking Bollywood. Three popular movies shown in Bollywood have been selected in order to investigate the way in which women with disability are represented. The movies include Koshish (i.e. ‘Effort’, (1972), Lafangey Parindey (i.e. ‘Cheeky Birds’, (2010) and Kaabil ([i.e. ‘Capable’, (2017). The year 1970 has been selected as the beginning of the time frame because it is the closest time to the first Bollywood movie (Koshish, 1972), in which a disabled woman is depicted as a leading role. To analyze the movies, Critical Disability Theory (CDT) was selected as the study’s theoretical framework, and Qualitative Content Analysis (QCA) has been applied as the study’s research method. Results reveal that the representation of women with disability has undergone significant positive changes over time, which includes variations in social status, ability and achievements, issues and concerns, patterns of pleasure, presence and acceptance, social attitude, words and phrases used, as well as changes in policies related to women with disabilities.
۳.

The Impact of China's Active Engagement with Neo-Taliban on the Security of China(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Afghanistan China foreign fighters Ibn Khaldun Social Theory Neo-Taliban

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
China is actively engaged in Afghanistan, especially with the Neo-Taliban, which indicates significant changes in China's foreign policy. The Chinese government invited the Neo-Taliban delegations several times and tried to expand their role in their country. The present study examines the impact of China's active engagement with the Neo-Taliban, using Ibn Khaldun's Social Theory and Discourse Analysis. Questioning the nature of the active engagement of China with Neo- Taliban, we hypothesized an increase in insecurity overflow from Afghanistan to China, as well as an increase in insecurity complications in Afghanistan against China’s interests. It became clear that the Neo-Taliban's increasing interaction with China was to the detriment of Taliban and ultimately China. The Doha Peace Agreement requested the control and restriction of foreign fighters residing in Afghanistan, which for the foreign fighters, including the Uighurs, were a reminder of the restrictions imposed on them before the fall of the Islamic Emirate. However, Mullah Omar did not openly engage with China. This will delegitimize the Afghan Neo-Taliban and ultimately create a disperse Neo-Taliban with a fragile legitimacy, whose fragility does not seem to collapse, but will not serve China's interests either.
۴.

Review of “Internet Addiction among Cyberkids in China” by Qiaolei Jiang

کلید واژه ها: China cyber-psychology Internet Addiction social media treatment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
Internet Addiction Among Cyberkids in China: Risk Factors and Intervention Strategies by Qiaolei Jiang, 2019, Singapore: Springer, 199 pp., €84.99(h/c), ISBN 978-981-13-3791-8
۶.

Hindu-Muslim Relationship in Bollywood in post 26/11: A Content Analysis of Movies (2008-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bollywood Hindu-Muslim relationship Mumbai Attacks 26/11 Representation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۶۳۳
This study investigates the representations of Hindu-Muslim relationship in Bollywood movies from 2008 to 2018. It is assumed that after 2008 Mumbai terrorist attacks, which are known as 26/11, conflicts between Hindus and Muslims have escalated. Since Indian people are extreme fans of movies, especially Bollywood movies, in this regard, it is expected that media could play a significant role in increasing or alleviating the conflicts by influencing people’s attitudes and opinions. This research seeks to examine the extent and modality of the representation of Hindu-Muslim relationships in Bollywood after the 2008 Mumbai attacks. The study was conducted through a content analysis of 11 Bollywood movies, which were selected from 70 Muslim-characters-based movies. Favorable, unfavorable, neutral and unclear were the four factors through which the movies’ contents were analyzed. The overall analysis of these factors indicate that 66.17% of the scenes were favorable, 14.70% were unfavorable, 2.94% were neutral, and 16.17% presented unclear images of Hindu-Muslim relationship in Bollywood movies. The results also indicate that Bollywood is not only depicting a positive image of this relationship, but also tries to tighten the bonds of the two religions, and in a broader sense, ties the two neighboring countries, Pakistan and India.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان