اسراء کریم

اسراء کریم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل فراکارآیی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۵
هدف تحقیق حاضر بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از دو روش تحلیل پوششی داده ها و تحلیل فراکارآیی بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از انارکاران شهرستان خاش جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سطح کارآیی فنی در شهرستان خاش در مدل با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس 46/0 و در مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس 68/0 است و بین باغ های مورد بررسی، تفاوت آشکار در سطح کارآیی فنی وجود دارد، که مهم ترین علت آن ناکارآمدی در نحوه مدیریت استفاده از نهاده هاست. دامنه سطوح کارآیی در رهیافت فراکارآیی نیز بین 08/0 تا 86/6 درصد به دست آمد، که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد بین باغ های انار در نمونه مورد بررسی به لحاظ میزان مصرف نهاده هاست. همچنین، نتایج رتبه بندی باغ های انار با استفاده از رهیافت فراکارآیی با فرض نهاده گرا نشان داد که رتبه باغ های ناکارآ مشابه تحلیل پوششی داده هاست. از این رو، توصیه می شود که با مدیریت صحیح و تخصیص بهینه نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید انار و حمایت ارگان های مربوط، امکان افزایش و بهبودکارآیی تولیدکنندگان انار فراهم آید.
۲.

Hindu-Muslim Relationship in Bollywood in post 26/11: A Content Analysis of Movies (2008-2018)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۸
This study investigates the representations of Hindu-Muslim relationship in Bollywood movies from 2008 to 2018. It is assumed that after 2008 Mumbai terrorist attacks, which are known as 26/11, conflicts between Hindus and Muslims have escalated. Since Indian people are extreme fans of movies, especially Bollywood movies, in this regard, it is expected that media could play a significant role in increasing or alleviating the conflicts by influencing people’s attitudes and opinions. This research seeks to examine the extent and modality of the representation of Hindu-Muslim relationships in Bollywood after the 2008 Mumbai attacks. The study was conducted through a content analysis of 11 Bollywood movies, which were selected from 70 Muslim-characters-based movies. Favorable, unfavorable, neutral and unclear were the four factors through which the movies’ contents were analyzed. The overall analysis of these factors indicate that 66.17% of the scenes were favorable, 14.70% were unfavorable, 2.94% were neutral, and 16.17% presented unclear images of Hindu-Muslim relationship in Bollywood movies. The results also indicate that Bollywood is not only depicting a positive image of this relationship, but also tries to tighten the bonds of the two religions, and in a broader sense, ties the two neighboring countries, Pakistan and India.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان