مژده نورمحمدیان

مژده نورمحمدیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مقایسه ی مولفه های تربیتی فلسفه ی نو عمل گرایی ریچارد رورتی با فلسفه ی تربیتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعلیم و تربیت نو عمگرایی تربیت اسلامی فلسفه تربیت نئوپراگماتیسم رورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 134
هدف: هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش هایِی که از تأثیرگذارترین روش های فلسفه تعلیم وتربیت یعنی نئو پراگماتیسم رورتی و به تبع آن پراگماتیسم در دنیای غرب به ویژه در آموزش وپرورش ایالات متحده ومقایسه آن باشیوه تربیتی است که ازتعالیم اسلام بدست آمده است. روش شناسی: روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع بررسی اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اصلِ فلسفه تربیتی نو عملگرایی طرد موضوع حقیقتی فرای زبان وعینیت داشتن حقایق است و به همین لحاظ برای پرکردن شکاف هایی که باعث نسبی گرایی درحلت نازعات می گردد، دست به دامان اصولی شده است که این خلل هارا پرکند اما به این دلیل که نمی توان اصلیت فرد را درجامعیت یک فلسفه ی تربیتی جامع تبیین نمود بنابراین اصل برساخت زبان نوین را که طرحی آرمانی وایده هآ است مطرح می کند؛ و این موضوع بدین لحاظ که اصلی آینده نگراست نمی تواند مبنایی براین فلسفه تربیتی که اصولی عملی را پیشنهاد می دهد، باشد. نتیجه گیری : باید توجه نمود که بدون تحقیق و بررسی جوانبِ اصلی هیچ نوع فلسفه ی تربیتی غربی و مقایسه آن با فلسفه ی تربیتی اسلام که سالیانی بسیار در موردِ انسان و توجه به ابعاد دنیوی و معنوی آن پرداخته است، نمی توان نسخه ای برای شیوه های تعلیم و تربیت در ایران به دست داد.
۲.

The Components of Richard Rorty's New-Pragmatic Educational Philosophy and Islamic Educational Philosophy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Education new-pragmatic islamic education educational philosophy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 467
Purpose: The purpose of this study is to compare and investigate the differences existing in the attitudes of one of the most influential philosophical schools, Rorty's new-pragmatic, and the associated Western pragmatism, especially the educational system of the United States, with the Islamic educational philosophy. Methodology: This is a qualitative research study in which the internet and library resources have been used. The finding of this study indicated that the tenet of new-pragmatic is to propose factual issues beyond time and ignoring objectivity. Findings: Given that, new-pragmatism made use of some principles based on which it could bridging the gap of relativism. However, it is unable to explain the identity of an individual in a comprehensive educational philosophy. Consequently, new- pragmatism proposes the design of modern language which is an idealistic one and since it is a futuristic model, it cannot be the basis for educational philosophy which needs a practical model. Sequentially, it should be noted that in the studies which are conducted on the current educational philosophy practiced in Iran, many of the new alternatives are provided are not without failures. Discussion: That said, no new educational philosophy should be used in Iranian context without doing research and comparing it with the Islamic philosophy which pays the utmost attention to the human spirituality for many years even if the founders of such schools of philosophy have global reputation and be among the most influential philosophers.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان