پریسا  امیری فرد

پریسا امیری فرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

مفهوم زمان، وضع طبیعی، قرارداد در زیست -جهان فضای مجازی

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۹۲
مقوله  «زمان» در فضای مجازی به تعبیر ویتگنشتاین مانند «مفاهیم خوشه ای» عمل می کند، به این معنا که هسته مرکزی ثابتی ندارد، ولی محل تلاقی مفاهیم متعددی قرار می گیرد. فضای مجازی با نوعی تکوین و تجدیدی در وضعیت استاتیک انسان ذیل دوگانگی 0-1 تا بی نهایت «محل بودن ما» را مشخص می کند. پرسشی که در این بحث مطرح می شود عبارت است از اینکه این بودن در زمان چگونه خود را در شبکه ذهن کاربر باز می یابد؟ پاسخ به این پرسش را با درنظر گرفتن این مسئله درنظر می گیریم که معیار خود را  فرایند پا گرفتن ساختارهای نوین می یابیم. فیلسوفان به این زمان می گویند زمان اعتباری. این زمان اعتباری ایجادکننده یک زمانه است. زمان در قالب سه مفهوم زمان لحظه ای- جریان زمان و زمان تجاری در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد و سرنمون بحث مزبور در خصوص مفهوم وضع طبیعی در فضای مجازی است. مفهوم وضع طبیعی در زمانه و زیست- جهان فضای مجازی مولد نوعی قرارداد نیز است که در نهایت انسان جدیدی را خلق می کند.
۲.

Social Anomia against the Backdrop of Misinformation/ Disinformation: A Cognitive Approach to the Multivalent Data in Cyberspace

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۰
The present study is an attempt to problematize the multivalent data in the cyberspace through the lenses of Wittgenstein’s analytic philosophy of language. Adopting this linguistic philosophy approach is aimed at exploring the dichotomous question of whether cyberspace is a possibility for social power or it is a contributory cause of communicative discontinuity and henceforth a possibility for social anomia. The central argument here is that within cyberspace there exist three languages at work each one with a degree of semiotic power: pictorial, verbal and mathematical. Since none of them is based on a one-to-one correspondence between the signifiers and the signifieds, the cyberspace users in practice are led to misinformation and disinformation instead of information. This situation creates an epistemic chasm in their real life. This is because their finite mind is not able to grasp the infinite reality of the cyberspace multivalent data. Accordingly, cyberspace with its abundance of misinformation and disinformation leads us to a mental disorder. This constitutes the real power of social media in creating a socio-political turmoil and anomia.
۳.

رادیکالیزم و تکنولوژی در دوران معاصر

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
از نیمه قرن بیستم، نقش فناوری در تحولات سیاسی- اجتماعی، مضمون بحث های زیادی میان نظریه پردازان شده است. در واقع، این شیوه از زندگی (زندگی تکنولوژیک) به تدریج به پرسش گرفته شد. از مهم ترین پرسش های مرتبط با بحث مزبور، این پرسش بود که فناوری چه مسئله ای را برای زیست- سیاست ما ایجاد کرده است؟ به عبارتی، مسئله حضور فناوری در زیست-سیاست کنونی چیست؟ در این نوشتار نگارنده بر مسئله رادیکالیزم- عمل گرایی و بنیادگرایی متمرکز شده است.
۴.

نقش دین و ارزش های دینی در جلب افکار عمومی در ایران پس از انقلاب اسلامی

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
این مقاله تلاشی در مطالعه ساختار ذهنیت اجتماعی جامعه ایران در شرایط تثبیت گفتمان اسلام سیاسی است. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اسلام سیاسی به مثابه ایدئولوژی مرکزی نظام سیاسی جدید از موقعیتی مسلط و تقریباً بلامنازعه برخوردار گردید. اما نزاع های سیاسی شکل گرفته در سال های بعد موجب شکل گیری تفاسیر دینی گوناگون به خصوص از اسلام سیاسی شد. از این رو، در این سال ها ما همواره با برداشت های مختلفی از دین مواجه بوده ایم. در پژوهش پیش رو با انتخاب میدان تحلیلی انتخابات ریاست جمهوری دوره های سه گانه (اول پنجم و هفتم) به تحلیل سازوکار مزبور می پردازیم. شیوه مطالعه، روش تحلیل گفتمان است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان