فاطمه صرامی

فاطمه صرامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Socio-political Perfectionism: A Cross-cultural Study

کلید واژه ها: Intercultural Study Positive and negative perfectionism Socio-political perfectionism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۵
The present study, as an interdisciplinary research between sociology and psychology, aimed to construct a scale for socio-political perfectionism and compare perfectionism among the 18 to 35-year-old Iranian students living in Iran (155 persons) and those residing Germany and Canada (105 persons). Regarding this, the sample (360 persons) was selected through convenience sampling and data were collected online using Google Drive. Additionally, positive and negative perfectionism scale and attitude measurement question about the severity of social issues, as well as the scale of socio-political perfectionism, were used as the instruments. The scale related to socio-political perfectionism was obtained by using the factor analysis having a 12-item factor, and applied in the present study for the first time. The validity and reliability of the scale were determined as optimum. The results were explained by psychological and sociological researches and theories by representing the effectiveness of cultural differences in the socio-political perfectionism.
۲.

مطالعه کارکردهای جامعه شناختی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه درمان اعتیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های غیردولتی درمان اعتیاد نهادهای مدنی کارکردهای جامعه شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۹
هدف: توجه به ابعاد جامعه شناختی کارکردهای سازمانهای غیردولتی با تاکید بر کارکردهای این سازمان ها به عنوان یک نهاد مدنی اغلب مورد غفلت قرار گرفته که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. روش : بدین منظور با استفاده از روش کیفی گرندد تئوری، مصاحبه هایی عمیق با مدیران سازمان های غیردولتی فعال درمانی در سطح ملی و همچنین متخصصین امر درمان اعتیاد انجام گرفت. یافته ها : پس از انجام فرایند کدگذاری نتایج مصاحبه ها و با استفاده از مدل تئوریکی اشتراوس و کوربین، محقق موفق به ارائه مدل برپایه شده و در نهایت با استفاده از این مدل به صورت بندی سازمان های مورد مطالعه پرداخته شد. نتیجه گیری : نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد سپردن امور اجتماعی از جمله درمان اعتیاد به سازمان های مردم نهاد مزایای بسیاری دارد که از جمله مهمترین آن ها شناخت عمیق نهادهای مدنی نسبت به مسائل اجتماعی، افزایش حمایت های مالی و داوطلبانه مردمی در حوزه مسائل اجتماعی، افزایش دغدغه برای ارائه خدمات با کیفیت و بالا رفتن تقاضای عمومی برای انجام مداخلات نتیجه بخش و مطالبه گری از سوی مردم نسبت به نهادهای مدنی می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان