اکبر جاویدی

اکبر جاویدی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی نوین، اردبیل

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تأثیر رضایت مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل

تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
امروزه مشتریان و مصرف کنندگان در جستجوی عرضه کنندگانی بوده که کالا یا خدماتی بهتر به آن ها ارائه کنند. اعتماد مشتری و کسب رضایت وی اساسی ترین عوامل در تداوم سازمان های مختلف، ازجمله شرکت خودروسازی سایپا و نمایندگی های زیر فعالیت این شرکت می باشد. این شرکت با توجه به منحصربه فرد کردن فعالیت های مربوط خدمات گارانتی بدنه را در راستای افزایش رضایت مشتریان راه اندازی نموده است. گارانتی بدنه سایپا یکی از سرویس های جذاب سایپا کارت طلایی می باشد که مالکان خودروهای سواری گروه سایپا می توانند با خرید آن اتومبیل خود را در صورت آسیب دیدن بر اثر حوادث و یا سرقت های احتمالی تحت پوشش این بیمه قرار دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل است که از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی - همبستگی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 89 نفر محاسبه که به روش تصادفی در دسترس در بین مشتریان نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل که حداقل یک بار از این گارانتی استفاده نموده اند توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. ابزار مورداستفاده پرسشنامه می باشد. برای نتیجه های یافته از نرم افزار spss20 بهره گرفته شده است که نتایج پژوهش حاکی از آن است که رضایت مشتری بر گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 اردبیل تأثیر معنادار دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار اعتماد مشتریان بر گارانتی بدنه سایپا تائید شد.
۲.

بررسی تاثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
در بازار کار رقابتی امروز، جذب و حفظ نیروی کار ماهر و با استعداد به چالش اصلی بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. ارزش ویژه برند کارفرما هدف اصلی فعالیت های برند سازی در بازار کار است که افراد جویای کار را تشویق به قبول پیشنهاد شغلی از سوی کارفرما و کارمندان فعلی را تشویق به ماندن در سازمان می کند و درنتیجه می تواند در بازار کار برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن از جمله: ارزش توجه، ارزش پیشرفت، ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی و ارزش کاربردی بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل تشکیل می دهد که بر اساس روش معادلات ساختاری 320 پرسشنامه به روش تصادفی ساده در بین جامعه آماری توزیع و 300 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که به منظور بهره مندی از روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) از نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان تاثیر معناداری دارد و سایر یافته حاکی از تاثیر مثبت و معنادار جذابیت کارفرما بر شهرت شرکت می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان