فائزه سلیمانی فرد

فائزه سلیمانی فرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بازنمایی تصویر 'انگلستان' در وب سایت یادگیری زبان انگلیسی BBC: ترویج استعمار الکترونیکی

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۱
امروزه، اینترنت یک عنصر ضروری در نظام آموزشی کشورهای پیشرفته است. به سبب پیشرفت سریع فناوری، سهولت برقراری ارتباطات و قابلیت اجتماعی این رسانه، اهمیت آن در آموزش رشته های گوناگون آموزشی، از جمله زبان انگلیسی در سراسر جهان رو به افزایش است. پژوهش های گسترده ای در پیوند با تأثیرات مثبت بهره گیری از اینترنت در آموزش زبان انگلیسی انجام شده است. با این وجود، بررسی انتقادی آن، مبحث جدیدی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از مدل چهاروجهی ایدئولوژیک ون دایک (Van Dijk, 2004) به بررسی انتقادی بازنمایی تصویر انگلستان در درس های بخش «LingoHack» وب گاه یادگیری زبان انگلیسی بی بی سی، طی دو سال پرداخته است. بر پایه تحلیل گفتمان انتقادی درس هایی که دربرگیرنده واژه کلیدی مرتبط با انگلستان بودند، یافته هایی به دست آمد. بر پایه این یافته ها، بی.بی.سی با استفاده از دست کاری های زبانی ویژه ای که گرایش به بازنمایی مثبت و مطلوب اعضای گروه خودی دارند، به ترویج هنجارهای اجتماعی و ارزش های اعتقادی، القاء برتری علمی و فناوری و تبیین سیاست های نظام انگلستان می پردازد. پرورش چنین ذهنیتِ ایده آلی از نظام و تفکر انگلیسی، در بین زبان آموزان سراسر جهان از برنامه درسی پنهان وب سایت یادگیری زبان انگلیسی بی.بی.سی سرچشمه می گیرد که سعی در ترویج شکل جدیدی از استعمار را دارد. بر پایه پیش بینی نظریه استعمار الکترونیک مک فیل(McPhail, 2006) ، قرار گرفتن در معرض چنین درس هایی در دراز مدت، از سویی درک زبان آموزان از هویت و فرهنگ خودشان را به خطر انداخته و از سوی دیگر ارزش ها و هنجارهای انگلیسی را رواج می دهد.
۲.

The Effect of Teaching Vocabulary through Synonymous, Semantically Unrelated, and Hyponym Sets on EFL Learners’ Retention تأثیر تدریس واژه ها از طریق گروه واژه های مترادف، فاقد ارتباط معنایی، و دارای شمول معنایی بر بیادسپاری فراگیران

کلید واژه ها: hyponym set semantically unrelated set synonym set vocabulary knowledge scale number of learnt vocabulary depth of learnt vocabulary

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
Many textbooks include semantically related words and sometimes teachers add synonyms, antonyms, etc. to the words in order to present new vocabulary items without questioning the possible effects. This study sought to investigate the effect of teaching vocabulary through synonym, semantically unrelated, and hyponym sets based on Higa’s (1963) proposed continuum. A total of 120 Iranian intermediate EFL adults were selected and classified into two high and low language proficient learners based on their PET (2003) scores. They learned the vocabulary items based on the three above-mentioned methods. Learners’ vocabulary achievement was measured using Paribakht and Wesche’s (1993) Vocabulary Knowledge Scale (VKS) in order to assess both the quantitative (number of learnt vocabulary [NLV]) and the qualitative knowledge of vocabulary (depth of learnt vocabulary [DLV]) by administering the same test twice with a two-week interval for obtaining ST and LT results. To address research questions, two independent two-way ANOVAs and two mixed design two-way ANOVAs were conducted. The results revealed that the learners from synonym sets group gained better ST vocabulary achievement quantitatively and language proficiency level proved not to play any significant role in the learners’ vocabulary accomplishment based on belonging to any given group. It was also revealed that quantitatively hyponym, semantically unrelated, and synonym set groups were respectively the most effective methods of clustering that lead to less forgetting in LT which supports Higa’s proposition.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان