زهرا امیریان

زهرا امیریان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

Intercultural Communicative Competence of Iranian University Students Studying Abroad: exploring key components(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۷
This study was an attempt to examine the intercultural experience of Iranian university students studying abroad and explore variables influencing their success or failure in intercultural interactions. A qualitative method involving semi-structured interviews and retrospective narratives were employed in order to achieve an in-depth understanding of intercultural competence of the international university students which came to light from their reflections and interactions. The findings provided insights into three major components of intercultural communicative competence, i.e. attitude, knowledge and skill featured vigorously on students’ reflections. Most significantly, investigation of the data-set revealed several facilitating and debilitating factors contributing to intercultural encounters. 
۲.

Application of WebQuest-based Instruction in Higher Education Context: EFL Students’ Achievement in Writing Skill(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
EFL learners’ low motivation and lack of sufficient prior knowledge can be regarded as the barriers that impede their success in presentation of high quality writing pieces. To solve the mentioned problems, some researchers suggest the application of inventive technology-enhanced instructions in teaching the writing skill. In this regard, WebQuest as a computer-based instructional model providing the already-selected website links can be proposed as an appropriate candidate. Hence, the very aim of the present experimental pre-test/post-test study was to address the effect of WebQuest-based instruction on Iranian undergraduate EFL learners’ achievements in their overall essay writing ability as well as their writing ability concerning the elaboration, focus, conventions, vocabulary, and organization sub-skills. To do so, 50 participants in the experimental group and 49 participants in the control group performed the WebQuest-based and the alternative tasks without access to the web links, respectively. To analyze the obtained data, six ANCOVAs were run. The results revealed a significant improvement in EFL learners’ overall writing performance as well as their outperformance in the organization, focus, elaboration, and vocabulary subskills, but not the conventions sub-skill. The findings of this study indicated optimistic implications about the potential applicability of novel educational technologies in Iranian higher education context. EFL learners’ improved writing performance and vocabulary acquisition as well as their increased motivation and collaboration in WebQuest-based writing classes can be regarded as a valuable clue for teachers, administrators, and designers to pave the way for further integration of innovative technologies in EFL settings.
۳.

Structural Equation Model of Teachers' Mindsets, Self-Efficacy, and Emotional Experiences and Iranian EFL Learners' Willingness to Communicate and L2 Motivational Self System(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۳۲
This study aimed at investigating the interrelationships between EFL teachers' mindsets, self-efficacy, and emotional experiences and Iranian EFL learners' willingness to communicate (WTC) and L2 motivational self system (L2MSS). The participants of this study were 100 Iranian teachers and 501 students of the same EFL teachers, both male and female randomly selected from high schools. To fulfill the purpose of the study, teachers were asked to complete four questionnaires to measure their implicit theories of intelligence, efficacy, and emotional experiences including their burnout symptoms. Learners were required to complete two questionnaires to measure their willingness to communicate and L2 motivational self system. The results of Structural Equation Modeling (SEM) revealed a significant structural relationship among all variables. Results also indicated that motivation was the strongest direct predictor of willingness to communicate. WTC was also indirectly correlated with teachers' implicit theories, efficacy, and emotional experiences through the mediating effect of L2MSS.
۴.

Structural Equation Modeling of EFL Learners' Willingness to Communicate and Their Cognitive and Personality Traits(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
This study aimed at investigating the relationship between Willingness to Communicate and EFL learners’ Communication Apprehension, Self-perceived Communicative Competence, Self-regulation, Need for Closure, Tolerance of Ambiguity as well as Aggression. The participants of this study were 300 (197 female and 103 male) Iranian EFL learners of English language institutes in Isfahan. To fulfill the purpose of the study, participants were asked to answer seven questionnaires on Willingness to Communicate (WTC), Communication Apprehension (CA), Self-perceived Communicative Competence (SPCC), Self-regulation (SR), Need for Closure (NFC), Tolerance of Ambiguity (TA) and Aggression (Agg). The results of Structural Equation Modeling confirmed previous studies on the relationship between EFL learners’ WTC and SPCC as well as CA asserting that WTC was positively correlated with SPCC and negatively with CA. It was also found that WTC positively correlated with TA. However, the findings revealed no relationship between WTC and SR, NFC and Agg. This study had implications for EFL learners and teachers regarding the factors influencing WTC in language classrooms.
۵.

Analysis of Translation Strategies Employed in Awards-winning Subtitled Dramas

تعداد بازدید : ۲۴۱
The increasing impact of audiovisual media and film industry in particular has led researchers to think of audiovisual translation strategies. Huge investments in film industry need global markets. Hence, there is a need for qualified translations and systematic studies dedicated to this area are in great demand. This study aims to investigate translation strategies adopted in the translation of two awards-winning dramas. The selection criterion is based on winning international awards or compliments received in the target community. Although some may argue that these successes are rooted in the selected movies’ ideologies, the role of an accurate translation in transferring such elements is undeniable. The present study analyzes the translation strategies employed in the subtitled version of the following films: A Separation and I Daniel Blake. The theoretical framework of the current study is based on Gottlieb’s (1992) Classification of Interlingual Subtitling. The obtained results depicted that except dislocation and transcription, all Gottlieb’s strategies were applicable. The results also showed that the film’s genre plays an influential role in translators’ decisions. As these films were warmly welcomed by the target audiences, the frequent translation strategies will be useful and practical for the future of audiovisual translation industry.
۶.

Development and Validation of a Critical Language Pedagogy Literacy Scale in Iranian Universities(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
As a new shift in the ELT field, critical pedagogy (CP) originated from Freirean philosophy. It aims at raising both teachers and learners’ awareness towards the instrumental view of ELT and its superficial neutrality. Despite the recent growth of CP in Iran, it is unknown whether or not CP is supported and practiced in the teacher development process of Iranian universities. Moreover, to the best of the researchers’ knowledge, an appropriate questionnaire dealing with such a concept has not been developed yet. The present study, therefore, aimed at developing and validating a CP-oriented scale to be used in ELT education system in Iran. To validate this instrument, 150 EFL teachers and students from three universities of Iran were selected through convenience sampling. The researchers employed exploratory and confirmatory factor analyses. The results indicated an acceptable level of internal consistency and satisfactory construct validity. This measure can be helpful for those who support practicalizing CP tenets in the field of ELT, in general and in teacher development process, in particular.
۷.

Relationship between classroom environment, teacher behavior, cognitive and emotional engagement, and state motivation(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
This study investigated the relationship between classroom environment and teacher behavior, and EFL (English as a foreign language) learners’ engagement and state motivation. To do so, 110 intermediate Iranian EFL learners with an average age of 18.37 were asked to complete What is Happening Inside the Classroom scale (WIHIC), Questionnaire for Teacher Interaction (QTI), Student Engagement Instrument (SEI), and Student State Motivation scale (SMS). The results of statistical analysis showed that there was a moderate relationship between all aspects of classroom environment (student cohesiveness, teacher support, equity, involvement, cooperation, and task orientation) and learners’ engagement (emotional and cognitive engagement). Moreover, there was a relationship between some aspects of classroom environment (student cohesiveness, task orientation, cooperation, and involvement) and state motivation. However, there was no relationship between teacher behavior, learners’ engagement, and state motivation. Implications are discussed and avenues for future research are outlined.
۸.

پویایی سیاق کلام (ژانر) در مقالات پژوهشی: رویکرد ژانر-محور به هایپرلینک های مقالات پژوهشی در محیط ابرمتنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
پیشرفت های روزافزون در فناوری وابسته به وب، پژوهشگران حوزه آموزش زبان دوم را بر آن می دارد که ببینند چگونه می توان این فناوری را به طور موثر در تسهیل فرایند یادگیری و تدریس زبان انگلیسی به کار گرفت. به منظور تسهیل فرایند تدریس نگارش مقالات پژوهشی و با تکیه بر مدل تحلیل سیاقی کلام (سوایلز 1990/2004)، پژوهش حاضر به بررسی این نکته پرداخت که آیا هایپرلینکهای مقالات ابرمتنی با حرکات و گام های ساختاری انطباق مکانی یا مفهومی دارند یا خیر. بدین منظور، سی مقاله ابرمتنی رشته زبانشناسی کاربردی، از لحاظ ساختار ژانری و محل هایپرلینکها مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل مقالات ابرمتنی نشان داد که ارتباط مکانی یا مفهومی خاصی میان حرکات ساختاری و هایپرلینکها در دو بخش مقدمه و بحث وجود نداشت. بعبارت دیگر، هایپرلینکها در محل حرکتها و گام های ساختاری قرار نگرفته اند. نتایج این تحقیق می تواند راهکارهایی برای تلفیق فناوری وابسته به وب و مدل سیاقی کلام سوایلز در جهت تدریس شیوه نگارش مقالات پژوهشی انگلیسی ارائه نماید.
۹.

How Iranian EFL Learners, Persian Native Speakers, and English Native Speakers Attempt to Manage Rapport in Service Encounters(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
This study aims to examine the cross-cultural similarities and differences in the use of rapport management strategies (rapport enhancement, rapport maintenance, rapport neglect, and rapport challenge) in the complaints during service encounters based on Spencer Oatey’s (2008) model. To this end, 90 participants (30 Persian native speakers, 30 Iranian EFL (English as a foreign language) learners, and 30 English speakers) were asked to complete a role-play Discourse Completion Task in four different situations. The study argues that: (1) the use of rapport management strategies is universal; all the groups used all kinds of rapport management strategies; (2) the use of rapport management strategies is culture-specific; the participants in each group differently used the intended strategies; and (3) the socio-pragmatic competence of EFL learners is sometimes different from that of the native speakers of English; it goes through developmental stages and is influenced by L1 norms. The study concludes that teachers should condition the communicative tasks used inside the class with factors such as the relationship among the interlocutors to help EFL learners develop a pragmatic competence comparable to that of the native speakers. Teachers can also resort to modern technologies to provide EFL learners with the opportunity to communicate with native speakers and receive feedback with regard to the cultural appropriacy of the forms produced.
۱۰.

تدوین محتوای خواندن متون بازرگانی برای فارسی آموزان سطح متوسط در چارچوب اندرسون (1994) و بر اساس چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۸
افزایش روزافزون روابط بین جوامع در سراسر جهان موجب گسترش تعاملات تجاری شده است که کشورما نیز از این روابط مستثنی نیست. باتوجه به جایگاه مهم ایران در جهان امروز و روابط تجاری با سایر کشورها، نیاز به تدوین مجموعه ای به منظور آموزش زبان فارسی تجاری به غیر فارسی زبانان قابل طرح است. از سویی دیگر از بین چهار مهارت اصلی زبانی (شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن)، خواندن، یکی از مهم ترین مهارت های زبانی است که موجب افزایش توانش ارتباطی فراگیران می شود. از این جهت، ما در پژوهش حاضر به دنبال تدوین محتوای خواندن متون بازرگانی برای فارسی آموزان سطح متوسط در چارچوب اندرسون (1994) هستیم. از این روی ابتدا با بررسی مجموعه های موفق آموزشی در زبان های مختلف و مشاوره با افراد متخصص حوزه بازرگانی یکی از رایج ترین موضوعات مطرح در بافت بازرگانی را برگزیدیم. سپس مجموعه ای از متون مرتبط با این موضوع را جمع آوری کردیم، با استفاده از چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی دو مورد از آن  متون را ساده سازی و با استفاده از فرمول خوانایی گانیگ (1951) و نظرخواهی از تعدادی از مدرسان زبان فارسی از تناسب آن متون با سطح متوسط اطمینان حاصل کردیم. سپس با بهره مندی از اصول شش گانه اندرسون (1994) که به اختصار ACTIVE نامیده می شود، فعالیت هایی در قالب پیش از خواندن، خواندن و پس از خواندن تدوین کردیم. در این مسیر از مجموعه کتاب های ACTIVE (2014) که اندرسون براساس الگوی خواندن خود (1994) تدوین کرده نیز جهت طراحی فعالیت ها بهره بردیم و در قالب یک درس ارائه نموده ایم.
۱۱.

Political Terms by APLL: Issues of Terminology Implantation and Acceptability(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
The present study investigates the implantation of political science terminology approved by the Academy of Persian Language and Literature (APLL) in the Hamshahri corpus made up of news text from Hamshahri newspaper and their acceptability among MA students of English translation studies (ETS), English literature (EL), and Political science (PS). To conduct this research the frequencies of the political terms approved by the APLL with their competing terms were compiled from the corpus. For analyzing another group of terms without competing terms, 90 MA students were purposively selected from the abovementioned majors. Accordingly, a 60-item 5-point Likert Scale questionnaire (including 60 political terms) along with an open-ended question were administered. The implantation coefficients (IC) of the first group of the terms with competing terms indicate that the factors such as conciseness and derivative capabilities result in higher IC. The descriptive results indicated that around two third of the ETS and EL students agree with the APLL-approved political science terms, while less than half of the PS students accept these neologisms. Moreover, the Chi-Square test (value of 92.000, p= 0.000 < 0.05) revealed that there is a correlation between the level of agreement and the major. In addition, Cramer’s V test result with the value of 0.092 indicated a weak correlation between the academic major and the attitude. Finally, analysis of the open-ended question showed that conciseness, transparency, morphological well-formedness, and familiarity with neologisms were the main reasons for agreeing or disagreeing with them.
۱۲.

کارآمدی آموزشی تدریس برنامه ریزى شده و برنامه ریزی نشده تأکید بر صورت در کمک کردن به زبان آموزان ایرانى در استفاده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش برنامه ریزی شده تاکید بر صورت آموزش برنامه ریزی نشده تاکید بر صورت آموزش بدون تاکید بر صورت پاراگراف نویسی کلمات پیوند دهنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۹۰
بی شک کارآمد بودن آگاهی فرا زبانشناختی در بهبود کیفیت نگارش و دانش دستوری یادگیرندگانی که زبان انگلیسى را به عنوان زبان خارجی می آموزند از دیرباز حوزه جذابی در زبانشناسی کاربردی بوده است(براون، ٢٠٠١ ). از این رو، هدف اصلى مطالعه ى حاضر بررسى اثر تدریس بصورت تاکید بر صورت به طور برنامه ریزی شده و برنامه ریزى نشده بر توانایى دانش آموزان برای یادگیری دستور و کاربرد صحیح آن در نگارش است. به همین منظور سه کلاس فشرده در دانشگاه اصفهان ایران که دوره های دستور و نگارش برگزار می کند برای تدریس ساختار مورد نظر (یعنی کلمات پیوند دهنده) از طریق روش های متفاوت تدریس تاکید بر صورت انتخاب شدند. نمونه های انتخاب شده شامل دانشجویان سال دوم و (٣٠ نفر در هر گروه) در رده ى سنی ١٩ تا ٢٤ بودند که در دانشگاه اصفهان مترجمی انگلیسی مطالعه می کردند. نمونه ها به ترتیب آموزش با تاکید بر صورت بطور برنامه ریزی شده و برنامه ریزى نشده و تاکید صفر بر صورت دیدند. نتایج پس آزمون پارگراف نویسی و پس آزمون متعاقب آن که با تاخیر گرفته شد نشان داد که شرکت کنندگانی که در گروهی قرار داشتند که تدریس برنامه شده می دیدند عملکردشان بطور قابل ملاحظه ای بهتر از آن دسته ای بود که در به کارگیری کلمات پیوند دهنده در نوشتن پارگراف هایشان آموزش برنامه ریزی نشده و صفر دیده بودند.
۱۳.

مقاله به زبان انگلیسی: بافه های واژگانی در نوشتار دانشجویان تحصیلات تکمیلی: بررسی موردی پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی؛ The Use of Lexical Bundles in Native and Non-native Post-graduate Writing The Case of Applied Linguistics MA Theses(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۳۲۴
به منظور دستیابی به مهارت کامل نوشتاری در هر سبکی، نویسندگان می بایست الزامات متنی مخصوص آن سبک را به طور مناسب به کار برند. به کار بردن برخی صورت های زبانی یکی از این الزامات است و بافه های واژگانی نقش مهمی را در ساخت این صورت ها بازی می کنند. محققان بسیاری نوشتار دانشگاهی را با استفاده از بافه های واژگانی به کار رفته شده در آنها بررسی کرده اند. نوشتار زبان آموزان پیشرفته غیربومی و نوشتار دانشجویان تحصیلات تکمیلی با توجه به بافه های واژگانی موجود در آنها بررسی شده است. ولی عاملی که همواره در نوشتار دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد مطالعه قرار گرفته تفاوت بین رشته ای بوده است. به عبارت دیگر، در بررسی بافه های واژگانی« بومی بودن نویسنده» مورد توجه قرار نگرفته است و همواره اینگونه تصور شده که نوشتار دانشجویان بومی و غیربومی خصوصیات مشابهی دارند. با توجه به این شکاف در تحقیقات بافه های واژگانی، مطالعه حاضر سعی دارد تا بافه های واژگانی را در نوشتار دانشجویان تحصیلات تکمیلی بومی و غیربومی زبان انگلیسی بررسی کند. بدین منظور، در این تحقیق، پیکره زبانی شامل یک میلیون کلمه از پایان نامه های ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشجویان ایرانی با پیکره ای با همین اندازه از پایان نامه های ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشجویان انگلیسی زبان مقایسه شد. نتایج به دست آمده تفاوت چشمگیری در تعداد بافه های واژگانی مورد استفاده و همچنین الگوهای ساختاری و کاربردی آنها در دو پیکره را نشان می دهند.
۱۴.

The Effect of Portfolio Assessment on the Development of Metadiscourse Awareness in EFL Learners' Writing in the Academic Context

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۲۱
This paper aimed at probing the implementation of portfolio assessment in the writing classroom in an attempt to examine its effect(s) on EFL learners’ metadiscourse awareness. It addressed the following questions: Does portfolio assessment as a teaching technique have positive wash back effect on the participants’ achievement in their writing ability in an academic context? And to what extent do the students develop metadiscourse awareness in their writing by the treatment of portfolio assessment? The participants were the students of English literature enrolled for their composition course. After being homogenized for their proficiency level, they were randomly divided into an experimental group (EG) and a control group (CG). As the treatment, portfolio assessment was employed as the teaching technique for the experimental group. Data was then subjected to different statistical procedures. The results of data analysis revealed that the participants in the EG outperformed those in the CG with regard to the achievement in their overall writing ability. Second, based on chi-square results, participants in the EG used metadiscourse markers more correctly and efficiently compared with those in the CG. The results of the present study may have some implications for teaching of writing to EFL learners.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان