سوره اندیشه

نظام اجتماعی؛ تأمل: ظهور جهاد سازندگی در تجربه ی انقلاب اسلامی معرفی یک فناوری اجتماعی نرم

نویسندگان: سید مجتبی امامی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۱۲
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex