مجلاتحسنا


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: حمیده شریعتی نیاسر

مدیر مسئول: حمیده شریعتی نیاسر

سردبیر: زهره شریعت ناصری

هیئت تحریریه: دکتر سید یحیی یثربی، دکتر سید رضا مودب، دکتر مهدی رستم نژاد، دکتر محمد کاظم شاکر، دکتر نهله غروی نایینی، دکتر فتحیه فتاحی زاده، حجت الاسلام سید محسن سادات فخر

نشانی: قم، خیابان صفاییه (شهدا)، بین کوچه 19و21 جنب کامپیوتر نور، موسسه رهپویان سیدالشهدا علیه السلام، طبقه دوم، دفتر فصلنامه حسنا

تلفن:37839194(025)و09199742985      فکس: 32905179(025)

پست الکترونیک: m.hosna88@gmail.com


آرشیو نشریه: