مجلاتتحقیقات مدل سازی اقتصادی


محورهای مجله عبارتند از: مدل سازی تجربی و نظری اقتصادی، مدل سازی موضوعات خرد، کلان و بین بخشی اقتصادی


 رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اقتصادی

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدرضا منجذب

مدیر داخلی: دکتر مجید افشاری

هیات تحریریه: دکتر مجید احمدیان، دکتر کریم اسلاملوییان، دکتر صادق بختیاری، دکتر مصیب پهلوانی، دکتر مرتضی صامتی، دکتر حسن سبحانی، دکتر علی سوری، دکتر مهدی صادقی شاهدانی، دکتر مصطفی عمادزاده، دکتر اسدالله فرزین وش، دکتر محمدحسن فطرس، دکتر محمدعلی فلاحی، دکتر اسرافیل کسرایی، دکتر محمدعلی متفکرزاد، دکتر دکتر عزیزالله معماریانی، دکتر حسین میرجلیلی

نشانی: تهران- خیابان حافظ- خیابان رودسر- دانشگاه علوم اقتصادی- ساختمان مرکزی - طبقه سوم- مدیریت امور پژوهشی- دفتر فصلنامه صندوق پستی: 1111-15875

 تلفن: 88939850 نمابر: 88943703

وب سایت: http://jemr.khu.ac.ir/

پست الکترونیک: ejournal@ses.ac.ir


آرشیو نشریه: