انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21
مطالعات برنامه درسی ایران

مطالعات برنامه درسی ایران

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات برنامه درسی ایران سال پانزدهم پاییز 1399 شماره 58
نظریه و عمل در برنامه درسی

نظریه و عمل در برنامه درسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: نظریه و عمل در برنامه درسی سال هشتم بهار و تابستان 1399 شماره 15